ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ

หลักสูตร Time to talk English
หลักสูตรพูดภาษาอังกฤษและการออกเสียงทางโทรศัพท์ เพื่อปูพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมชาติ เสริมการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันอย่างสนุกสนาน จากหัวข้อสนทนาต่าง ๆ สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านทางโทรศัพท์ ในการสนทนาผ่านโทรศัพท์ ผู้เรียนสามารถเลือกวัน เวลา ในการสนทนาได้อย่างอิสระ ระกว่าง 9.00 -20.00 ในการสนทนาแต่ละครั้งจะใช้เวลา ประมาณ 15-20 นาที และเจ้าหน้าที่จะแก้ไขคำผิดให้ระหว่างการสนทนา เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการสนทนาครั้งถัดไป


Course 1
9 ชั่วโมง ราคา 500 บาท (พิเศษ 12 ชั่วโมง)

Course 2
20 ชั่วโมง ราคา 1,000 บาท (พิเศษ 25 ชั่วโมง)


• หมายเหตุ โปรโมชั่นช่วงเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น